03-6024205   טלפון: משרד פרסום    רכישת מדיה

ד"ר בלן | פרסומות לרדיו

אהבת? פרגנת

סדרה של 6 פרסומות 10 שניות. (מנגן ברצף)